Tijdens de tweede lockdown (tussen oktober en december 2020) zetten 28 % minder werknemers hun handtekening onder een nieuw contract van onbepaalde duur in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ook in vergelijking met 2018, gaat het om een daling van 26,8  %. Over het volledige jaar 2020 zijn er gemiddeld...
Startende werkgevers kunnen bij de aanwerving van hun eerste zes werknemers genieten van een doelgroepvermindering eerste aanwervingen. Dit is een vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, laat onze HR partner Besox weten. Voor de aanwerving van een eerste werknemer geldt een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen...