De Nationale Bank van België maant de Belgische kredietinstellingen en (her)verzekeraars aan hun dividendbetalingen op te schorten tot minstens 1 januari 2021 en spoort een verdere voorzichtige houding inzake variabele verloning en winstdeelname aan. Als gevolg van blijvende onzekerheid met betrekking tot zowel de korte- als langetermijnimpact van COVID-19 en de...
Hoe denken mensen over hun leven als ze later met pensioen zijn? Een gloednieuw onderzoek van BeFrank laat zien dat positieve aspecten als rust, genieten en vrijheid in belangrijke mate het sentiment bepalen. Ook meer tijd voor uzelf en meer tijd voor anderen nemen, worden in één adem genoemd...