Home KMOdiensten Sociaal Secretariaat

Sociaal Secretariaat

Niemand is graag bezig met administratie, laat staan als het gaat over personeel waarbij u toch wat kennis nodig hebt van sociaal recht. Wetsontwerpen en de sociaal juridische wetgeving in België verandert voortdurend, wat het zeker niet simpeler maakt.
Taken van een sociaal secretariaat:
• Loonberekeningen en loonbrieven opmaken
• Sociale administratie of advies bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, educatief verlof, ouderschapsverlof, pensioenen, etc
• Dimona’s en DmfA’s in orde brengen
• Bedrijfsvoorheffing innen en doorstorten
• Bijdragen voor de RSZ innnen en doorstorten
• Sociaal juridisch advies geven & informeren werkgevers over plichten en rechten
• Meer taken

Startende werkgevers kunnen bij de aanwerving van hun eerste zes werknemers genieten van een doelgroepvermindering eerste aanwervingen. Dit is een vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, laat onze HR partner Besox weten. Voor de aanwerving van een eerste werknemer geldt een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen...