De Nationale Bank van België (NBB) wijst er vandaag in haar jaarverslag op dat de concurrentiekracht van onze ondernemingen onder druk staat door de stijgende loonkosten. UNIZO trok vorige week ook al aan de alarmbel naar aanleiding van het tussentijds  verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).  Gezien...
UNIZO is tevreden met de plannen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om de procedures voor omgevingsvergunningen te vereenvoudigen en te versnellen. De ondernemersorganisatie vraagt om nu ook eindelijk werk te maken van het decreet ‘bestemmingsneutraliteit’, waardoor windturbines of andere hernieuwbare energie-installaties vlotter kunnen worden gerealiseerd.  “Tot op vandaag...
Zonet stemde de Commissie Economie in eerste lezing over de omzetting van de Europese garantierichtlijnen. Deze zijn van toepassing op alle ondernemers die consumptiegoederen verkopen. UNIZO: "Goed dat de garantietermijn op twee jaar gehouden wordt voor alle goederen. Daartegenover staat wel dat de omkering van bewijslast wordt verlengd naar...
De sterk stijgende energieprijzen leidden vandaag tot de suggestie om de gezinnen een stuk tegemoet te komen via een BTW-verlaging op energie van 21 naar 6 procent. UNIZO wijst erop dat dergelijke maatregel erg veel kost, minstens 1 miljard euro, maar weinig of geen soelaas biedt voor kleine bedrijven....