De federale regering maakte op 30 oktober enkele verstrengingen en steunmaatregelen bekend. Deze zijn nu ook, op donderdag 19 november, goedgekeurd door de plenaire Kamer. De plenaire Kamer heeft het licht definitief op groen gezet voor een nieuw steunpakket voor de sectoren die bijzonder getroffen worden door de gevolgen van...
Het overlegcomité ging over tot een verstrengde lockdown. De maatregelen gelden voor gans België vanaf maandag 2 november 2020. De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels is er een evaluatie op 1 december door het Overlegcomité. Cruciale vraag: mag u...
Na een bevraging bij 1452 ondernemers waarin bleek dat amper de helft van de facturen tijdig worden betaald, belooft  minister Ducarme bijkomende maatregen.  Zo zal de werkloosheidsuitkering onder de vorm van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen ook na de coronacrisis blijven bestaan voor zelfstandigen. “Wij ijveren al jaren voor gelijke...
NSZ blijft met een dubbel gevoel achter na de beleidsverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon. Het is positief dat de Vlaamse Regering snel heeft geschakeld tijdens de eerste golf van de coronacrisis en een vangnet heeft gecreëerd voor vele ondernemers met premies en andere ondersteunende maatregelen. Het is ook...
De coronacrisis heeft niet alleen een grote slag toegebracht aan bestaande bedrijven, maar heeft ook een ernstige rem gezet op de oprichting van nieuwe bedrijven. Eind juli was het aantal starters met meer dan 11% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019, van 72.000 naar 64.000. "De eerste...