Heb jij ook al valse berichten aangekregen over een coronapremie of een groeipakket dat je nog moet ontvangen? Momenteel duiken er helaas heel wat frauduleuze e-mails en sms’en op van cybercriminelen, die gebruikmaken van de coronacrisis. Ze proberen gevoelige informatie of je privégegevens te ontrafelen om dan later te...
Daags voor wat het einde van de oorspronkelijke wintersolden had moeten zijn, heeft NSZ opnieuw polshoogte genomen bij handelaars. De situatie is heel somber in te schatten.  De eerste twee weken waren weliswaar iets beter dan verwacht met betere cijfers in het weekend, maar de derde week is voor...
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) pleitte sinds het begin van de crisis voor een tijdelijk moratorium op faillissementen waardoor er snel kon worden ingespeeld op de gevolgen van de maatregelen in de strijd tegen de coronacrisis. Die maatregelen, in het bijzonder de sluiting van ondernemingen, hebben een aantal...
UNIZO reageert heel positief op de invoering van het Globalisatiemechanisme voor ondernemingen met extra hoog omzetverlies, door de Vlaamse regering, op initiatief van minister van Economie, Hilde Crevits. "De Vlaamse regering had uiteraard al een reeks corona-steunmaatregelen voorzien, maar die volstonden niet voor bedrijven met een heel grote bedragen aan...
In volle crisis de leiding van het land in handen krijgen, het is niet waar eerste minister Alexander De Croo van had gedroomd. Maar de premier ziet ook de kansen die deze periode met zich meebrengt. “We moeten de economie niet enkel herstellen maar ook versterken en verduurzamen. Land-...
Het Overlegcomité is vandaag opnieuw bijeengekomen en heeft enkele beslissingen genomen. Hieronder duiden we de belangrijkste. Over de horecasector is helaas nog steeds geen beslissing genomen. We hebben de afgelopen tijd nochtans duidelijke ambitie van het Overlegcomité gevraagd, en extra steun. Onze oproep kan je hier nalezen in een interview van...
Het VBO organiseert een reeks van exclusieve webcasts waarin een aantal topministers uit de nieuwe federale regering hun beleidsvisie over cruciale thema’s in de context van de COVID-19-aanpak en relancestrategie toelichten. Rekening houdend met de drieledige crisis die we het hoofd moeten bieden - een gezondheidscrisis, een economische crisis én een steeds nijpender wordende faillissementencrisis - geeft het VBO aan...
Zo’n 10 maanden na het uitbreken van de coronacrisis staat bij vele ondernemingen het water nog altijd aan de lippen. De tweede golf doet die groep zelfs aanzwellen, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en Graydon, specialist in analyse van data over ondernemingen,...
Beroepsfederatie van kappers, Febelhair, niet te spreken over de voorwaarden die de contactberoepen worden opgelegd bij een eventuele heropening op 13/02. “Openen met strengere voorwaarden dan de ziekenhuizen is inacceptabel. Vrijdagavond werd, tijdens de persconferentie van de veiligheidsraad, een eventuele heropening op 13/02 aangekondigd voor de niet-medische contactberoepen. De voorwaarden...
Voka vindt dat het systeem van de tijdelijke werkloosheid beter en anders kan. Het systeem heeft zeker zijn nut bewezen in de acute fase van de coronacrisis. Maar op langere termijn dreigen mensen zo door te schuiven naar de langdurige werkloosheid en worden ze niet voorbereid op de arbeidsmarkt...