Wat gaat die Brexit nu betekenen?

0
164

Het VBO is tevreden dat een handelsakkoord is afgesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.Dit akkoord neemt het schrikbeeld weg van de toepassing van douanerechten op de handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk. 

De Europese Commissie benadrukt dat de overeenkomt naast handelskwesties ook betrekking heeft op andere gebieden, zoals gezonde concurrentie tussen bedrijven, beroepsmobiliteit, intellectuele eigendom, energie, enz.

De Europese Commissie stelt voor dat dit akkoord vanaf 1 januari 2021 voorlopig in werking treedt, in afwachting van de ratificatie door de Raad en het Europees Parlement.

Dit betekent dat de huidige “status quo-achtige” periode wel degelijk afloopt op 31 december. Bijgevolg is het van cruciaal belang om te onthouden dat zelfs met deze handelsovereenkomst een groot aantal wijzigingen en nieuwe regels en procedures zullen worden ingevoerd op 1 januari. Dit is het logische gevolg van het feit dat het VK de interne markt en douane-unie van de EU effectief zal hebben verlaten. Deze veranderingen vallen onder de bevoegdheid van de BelgischeEuropese en Britse overheden.

De thematische rubrieken van het Brexit-gedeelte van onze website zijn tijdelijk ontoegankelijk en zullen in de komende dagen en weken worden aangepast aan de inhoud van dit akkoord.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here