Er zijn lessen getrokken, maar dit blijft een mokerslag. Maximaal ondersteuningspakket levensnoodzakelijk.

0
424

“We zien dat er duidelijk lessen werden getrokken uit de vorige lockdown, waardoor een aantal zaken anders en beter werden aangepakt”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, in een eerste reactie op de publicatie van het ministerieel besluit met de nieuwe coronamaatregelen. Het verbod op de verkoop van ‘niet-essentiële’ assortimenten in winkels die mogen open blijven, is volgens UNIZO bijvoorbeeld erg belangrijk om oneerlijke concurrentie te vermijden ten opzichte van verplicht gesloten winkels met datzelfde assortiment. Ook de mogelijkheid voor zowel gesloten handels- als horecazaken om bestelde goederen te laten afhalen, ziet UNIZO als een belangrijke stap vooruit in vergelijking met vorige lockdown. Plus het feit dat veel sectoren maximaal kunnen blijven draaien, mits strikte naleving van alle veiligheidsprotocols. “Wat niet wegneemt dat de tol van deze crisis, en in het bijzonder die van de extra maatregelen, bijzonder zwaar blijft.” Daarom hamert UNIZO andermaal op het belang van maximale ondersteuning en bescherming, inclusief de herinvoering van een moratorium op faillissementen, om te voorkomen dat bedrijven die vóór de crisis gezond waren massaal overkop zouden gaan.

“Zowel de federale als de Vlaamse en Brusselse regeringen moeten alle ondersteuningsregisters blijven opentrekken om  zoveel mogelijk bedrijven doorheen deze crisis te halen”, benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. Zo moeten alle verplicht gesloten bedrijven en sectoren volgens UNIZO ‘vanzelfsprekend’ op hetzelfde ondersteuningspakket kunnen rekenen als de horeca. Bovendien moeten een reeks bestaande maar stilaan op hun einde lopende ondersteuningsmaatregelen, worden verlengd tot al zeker 30 juni 2021. Cruciaal daarbij is ook dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht onmiddellijk opnieuw voor alle bedrijven wordt opengesteld. Maar ook de zogenaamde ‘bankenbazooka’, met daarin het overbruggingskrediet (met staatswaarborg) en uitstel van betaling moet volgens UNIZO verder worden versterkt en verlengd.

“We moeten er voor zorgen dat bedrijven hun facturen op tijd kunnen blijven betalen, opdat ze niet nog dieper in de problemen zouden geraken”, aldus nog Danny Van Assche. In dat verband vraagt UNIZO de herinvoering van een moratorium op faillissementen. UNIZO voegt er wel onmiddellijk aan toe dat bedrijven tijdens dat moratorium nog wel altijd uit eigen beweging het faillissement moeten kunnen aanvragen, zoals ook gold bij de vorige regeling. “We vragen dit moratorium niet om bedrijven waarvoor geen hoop meer is nodeloos lang aan het infuus te leggen. Dat zou de situatie alleen maar verergeren”, benadrukt Danny Van Assche van UNIZO“De regeling moet zich wat ons betreft toespitsen op die bedrijven die nog financieel gezond waren vóór de coronacrisis en dus geen ernstige betalingsachterstanden hadden op 18 maart 2020.”

Tot slot vraagt UNIZO opnieuw bijzondere aandacht voor die sectoren die al sinds het begin van de crisis niet of nauwelijks hebben kunnen heropstarten, zoals de toeristische sector, heel veel eventbedrijven, de autocars… Voor hen moet er nu dringend een structureel, bijkomende ondersteuningspakket komen op lange termijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here