Alle aandacht van Premier De Croo moet nu gaan naar het relancebeleid

0
260

Net geen 500 dagen na de verkiezingen slaagt men er eindelijk in om een nieuwe federale regering te vormen. Beter laat dan nooit, want de economische situatie kan eigenlijk niet urgenter zijn. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is dan ook tevreden dat er eindelijk een nieuwe regering is. De zware uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, kunnen immers alleen maar aangepakt worden door een volwaardige regering die sterk inzet op een doordacht relancebeleid. De hamvraag is nu of de competitiviteit van onze bedrijven gewaarborgd zal blijven?

Relanceplan moet eerste prioriteit zijn …

De coronadonderwolken blijven boven onze economie hangen. Dit jaar zou door de crisis het reëel bruto binnenlands product in België met maar liefst 8 procent krimpen, flirt 1 op 6 gezonde bedrijven met het faillissement en dreigen het komende jaar zo’n 180.000 werknemers hun job te verliezen. Op basis van wat nu reeds bekend is uit het akkoord, is het VBO dan ook tevreden dat de nieuwe regering de eerste twee jaar volop wil inzetten op het economische herstel. Ook is het positief dat de nieuwe ploeg zou inzetten op hervormingen van de arbeidsmarkt om de werkzaamheidsgraad te verbeteren. Verder verwelkomt het VBO de bijzondere aandacht voor het budgettair kader dat ervoor moet zorgen dat op termijn de openbare schuld niet onhoudbaar hoog wordt.

… maar het vrijwaren van de competitiviteit van de bedrijven wordt dé uitdaging

Om meer mensen aan de slag te krijgen en de productiviteitsgroei van de economie op te krikken, zijn competitieve bedrijven cruciaal. Het VBO is daarom uitermate bezorgd dat de loonnormwet van ’96 die de concurrentiekracht ten opzichte van onze buurlanden verzekert, mogelijks uitgehold zal worden via in de Ministerraad overlegde omzendbrieven. Bovendien heeft de regering de beslissing over het al of niet langer openhouden van enkele kernreactoren opnieuw uitgesteld. Dat uitstel verhoogt het risico op bevoorradingsproblemen en een stijgende factuur voor de bedrijven ten koste van hun competitiviteit. Bovendien dreigt onze energieafhankelijkheid als land van buitenlandse en/of onzekere bronnen alleen maar te vergroten.

Daarnaast mikt de nieuwe regering op een grote fiscale hervorming. Het VBO waarschuwt dat België zich reeds in de kopgroep bevindt van landen met de hoogste belastingen en overheidsbeslag. Als daarbovenop nog eens gezocht wordt naar nieuwe belastingen ten laste van de bedrijven, in het bijzonder de bedrijven die vandaag al het meest investeren in O&O en instonden voor de grootste jobcreatie in de voorbije jaren, krijgen we een verkeerd recept voor relance.

“Het VBO feliciteert de heer Alexander De Croo als nieuwe eerste minister. Het einde van de politieke crisis is eindelijk in zicht. Dat is cruciaal. Enkel een volwaardige en samenhangende regering kan immers de drie lopende crisissen – de coronacrisis, de Brexitcrisis en de dreigende faillissementencrisis – doortastend aanpakken. Daarom doen we een dubbele oproep aan de nieuwe federale regering: 1. Span de kar niet voor het paard. Enkel sterke, competitieve bedrijven zorgen voor jobs en koopkracht, en dus ook voor inkomsten voor de overheid. 2. Implementeer het relancebeleid samen met de sociale partners. Het Interprofessioneel Akkoord van het najaar zal een belangrijke test zijn. Daarnaast is een constructieve en wederzijdse samenwerking tussen de federale  en deelstaatregeringen een absolute must om ons land terug op het goede spoor te krijgen na de COVID-19-crisis.”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here