Hervattingstoelage duikt weer op

0
332

De opveringstoelage die destijds werd uitgedacht door de groenen en in 2013 en 2014 werd afgewezen, duikt in het kader van de huidige pandemie opnieuw op. Ze heet nu ‘hervattingstoelage’ en moet zelfstandigen die met economische of financiële problemen worden geconfronteerd, de mogelijkheid bieden om zich te reorganiseren en opnieuw te starten om een faillissement te vermijden.

Een edelmoedig idee, maar de praktische uitvoering ervan is verwarrend en discriminerend en bovendien moeilijk te verenigen met de structuur van ons land. De toelage zou immers alleen bestemd zijn voor zelfstandigen die hun activiteit al langer dan drie jaar uitoefenen en in het voorafgaande jaar geen vrijstelling van sociale bijdragen genoten. Daarmee wordt een dubbel verschil in behandeling in het leven geroepen, aldus de Raad van State. Daar komt nog een verbazingwekkende miskenning van het principe van de autonomie van de gemeenschappen en de gewesten bovenop.

Op basis van dat principe kan de federale regering de gemeenschappen of gewesten geen verplichtingen opleggen en de uitoefening van haar eigen bevoegdheden niet afhankelijk maken van de medewerking van de gemeenschappen of de gewesten. Dat is nochtans wat er gebeurt wanneer in de tekst de storting van de hervattingstoelage afhankelijk wordt gemaakt van de inschrijving van de zelfstandige in een begeleidingsstructuur waarvoor alleen de gewesten bevoegd zijn.
Lees meer

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here