We blijven op onze honger zitten over hoe de federale regering denkt haar ambitieuze doelstelling voor de arbeidsmarkt te halen. Want over concrete acties om de 80% werkzaamheidsgraad te bereiken blijf het regeerakkoord zeer vaag en vrijblijvend.  België heeft eindelijk een federale regering, een regeerakkoord en dus ook arbeidsmarktplannen. De ambitie...
Corona blijft onze economie onder druk zetten. Volgens onze ramingen is in het vierde kwartaal een nieuwe terugval in economische activiteit met 4,5% waarschijnlijk. Ter vergelijking, de totale economische krimp in de crisis van 2008-2009 bedroeg 3,7%. Na de historisch zware klap in de eerste helft van het jaar, toen...
In aanloop naar het Overlegcomité van komende vrijdag vraagt Voka duidelijkheid over de coronastrategie in december en de eerste jaarhelft van 2021. Een eerste stap is volgens de werkgeversorganisatie de heropening van alle winkels, met bijkomende veiligheidsmaatregelen. “Daarnaast vragen we snel een helder plan voor de komende 7 maanden...
Voka stelt vast dat de regeringen vandaag overgaan tot een tweede lockdown tot half december. “Gezien het dramatisch hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moeten we een instorting van ons zorgsysteem absoluut voorkomen: de aanpak van de gezondheidscrisis primeert. Maar ook onze economie zal in de komende periode door zwaar weer gaan”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De niet-essentiële winkels worden gesloten en dat zal...
De volgende federale regering zal de eerste stappen moeten zetten naar een aanpak van alle facturen. Dat begint met bedachtzaam om te springen met nieuwe uitgaven. Die moeten vooral gericht zijn op het opkrikken van ons groeipotentieel, zegt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. Volgens het monitoringcomité klimt het begrotingstekort dit jaar...
Eén jaar na de verkiezingen zitten we in een crisis zonder weerga: als we nù niet ingrijpen, dan dreigt ook 2021 een economisch gitzwart jaar te worden. Zonder bijkomende maatregelen of hervormingen gaan Vlaamse bedrijven voor volgend jaar uit van bijna een vijfde minder omzet dan voor de crisis,...
De regering-De Croo heeft vandaag een belangrijk pakket aan steunmaatregelen aangekondigd die onze economie door de crisis moeten loodsen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verwelkomt de maatregelen die de bedrijven wat extra zuurstof zullen geven tijdens de tweede golf van de corona-epidemie. Maar om faillissementen op langere termijn...
Nu de zomervakantie bijna voorbij is, heeft Voka bij meer dan 1.100 Vlaamse bedrijven gepeild naar hun situatie sinds de coronacrisis. Daaruit blijkt dat het economisch herstel langzamer zal gaan dan gevreesd. Nog steeds lijden meer dan 7 op 10 bedrijven omzetverlies en zelfs voor 2021 wordt ingeschat dat...
Voka vindt dat het systeem van de tijdelijke werkloosheid beter en anders kan. Het systeem heeft zeker zijn nut bewezen in de acute fase van de coronacrisis. Maar op langere termijn dreigen mensen zo door te schuiven naar de langdurige werkloosheid en worden ze niet voorbereid op de arbeidsmarkt...
Dringend performante totaalaanpak van viruscontrole nodig om jojo-economie te voorkomen Volgens nieuwe ramingen van Voka zal onze economie in het vierde kwartaal van 2020 opnieuw een zware terugval van 4,5% van het BBP kennen. “De double dip of W-curve is een feit, we gaan opnieuw fel achteruit en deze...