De volgende federale regering zal de eerste stappen moeten zetten naar een aanpak van alle facturen. Dat begint met bedachtzaam om te springen met nieuwe uitgaven. Die moeten vooral gericht zijn op het opkrikken van ons groeipotentieel, zegt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. Volgens het monitoringcomité klimt het begrotingstekort dit jaar...
De regering-De Croo heeft vandaag een belangrijk pakket aan steunmaatregelen aangekondigd die onze economie door de crisis moeten loodsen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verwelkomt de maatregelen die de bedrijven wat extra zuurstof zullen geven tijdens de tweede golf van de corona-epidemie. Maar om faillissementen op langere termijn...
De nood is hoog om de continuïteit van de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs te ondersteunen tijdens het verdere verloop van de coronacrisis. Laat ons snel werk maken van de implementatie van de beste sneltesten, met 4 prioritaire toepassingen. Voor de continuïteit van de zorg, het bedrijfsleven en het...
Corona blijft onze economie onder druk zetten. Volgens onze ramingen is in het vierde kwartaal een nieuwe terugval in economische activiteit met 4,5% waarschijnlijk. Ter vergelijking, de totale economische krimp in de crisis van 2008-2009 bedroeg 3,7%. Na de historisch zware klap in de eerste helft van het jaar, toen...
Eén jaar na de verkiezingen zitten we in een crisis zonder weerga: als we nù niet ingrijpen, dan dreigt ook 2021 een economisch gitzwart jaar te worden. Zonder bijkomende maatregelen of hervormingen gaan Vlaamse bedrijven voor volgend jaar uit van bijna een vijfde minder omzet dan voor de crisis,...
Nu de zomervakantie bijna voorbij is, heeft Voka bij meer dan 1.100 Vlaamse bedrijven gepeild naar hun situatie sinds de coronacrisis. Daaruit blijkt dat het economisch herstel langzamer zal gaan dan gevreesd. Nog steeds lijden meer dan 7 op 10 bedrijven omzetverlies en zelfs voor 2021 wordt ingeschat dat...
Nog minder dan twee maanden resten er om de onderhandelingen over de brexit af te ronden. Zowel ondernemers als de overheid moeten meer dan ooit de nodige maatregelen treffen. Zo moet België aandringen op duidelijkheid over de verdeling van het Europees brexitfonds van 5 miljard.  Door de coronacrisis zou men...
Voka – Kamer van Koophandel Limburg en UHasselt koppelen twaalf doctorale en postdoctorale onderzoekers aan drie Limburgse kmo’s: Certimed, LED Techno en Vos Technics. Zij werden geselecteerd voor een uniek project waar praktijkervaring en academische kennis het bedrijf én de onderzoekers verrijken. “Negen op tien doctoraatshouders zetten hun carrière...
Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is opgelucht dat er eindelijk een federale regering is, maar stelt zich vragen bij de ambitie van haar regeerprogramma. “De Vlaamse ondernemingen vroegen een sterke regering met een stevig relancebeleid en grondige hervormingen voor de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en staatsstructuur. Want naast de coronacrisis...
We blijven op onze honger zitten over hoe de federale regering denkt haar ambitieuze doelstelling voor de arbeidsmarkt te halen. Want over concrete acties om de 80% werkzaamheidsgraad te bereiken blijf het regeerakkoord zeer vaag en vrijblijvend.  België heeft eindelijk een federale regering, een regeerakkoord en dus ook arbeidsmarktplannen. De ambitie...