De Brusselse regering heeft vandaag eenzijdig en ondanks tegenkantingen van onder meer UNIZO beslist om een stadstol in te voeren voor al wie Brussel binnenrijdt. UNIZO reageert verontwaardigd op deze eigengereide aanpak in het Brusselse mobiliteitsbeleid. Zopas nog kondigde minister Van den Brandt de concrete invoering van de Zone...
UNIZO dringt aan op een extra Overlegcomité, op 18 december, dat zich moet buigen over de - snelle - heropstart en/of ondersteuning van een reeks sectoren die momenteel nog in het ongewisse zitten: de kappers en schoonheidsspecialisten in ruime zin, de fitnessclubs, de tattoeëerders, de campings en andere logies,...
Iedere ondernemer is opgetogen nu de ministerraad afgelopen twee door kmo-minister Clarinval ingediende teksten goedkeurde voor de verbetering van de zelfstandigenpensioenen. "Hierdoor komt de afschaffing van huidige 'correctiecoëfficiënt', waardoor zelfstandigen met een gelijk inkomen een veel lager pensioen verwerven dan werknemers, alweer een stap dichterbij", verduidelijkt Danny Van Assche, gedelegeerd...
UNIZO reageert erg opgelucht en tevreden op de heropening van winkels vanaf dinsdag, 1 december. "Die heropening zal levensnoodzakelijke zuurstof geven aan de vele handelaars die intussen tegen de limieten van hun draagkracht aanbotsen." Op 1 december start overigens de 'Winkelhiermaand' van UNIZO. "We roepen iedereen nu meer dan ooit op...
Perspectief en duidelijkheid voor ondernemers. Dat is wat UNIZO nu vrijdag verwacht van het Overlegcomité. "We rekenen op heel concrete antwoorden en maatregelen", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Hij bezorgde vandaag alvast een gedetailleerde nota met de UNIZO-prioriteiten voor 27 november naar alle betrokken beleidsmakers. "De winkels moeten...
"Nu de tweede lockdown ondernemers extra hard financieel met de rug tegen de muur zet, terwijl veel vaste kosten blijven doorlopen,moeten we elke steunmaatregel maximaal kunnen inzetten om een deel van die druk tijdelijk weg te nemen. In dat verband moet ook de door UNIZO-bepleite en inmiddels gerealiseerde handelshuurlening...
1 op 5 ondernemers overweegt te stoppen.Bijna 6 op 10 maakt van de nood een deugd met nieuwe inzichten en initiatieven.Vrouwelijke ondernemers liggen (nog) meer wakker van inkomensonzekerheidIn de afgelopen 5 jaar kwamen er 13.000 vrouwelijke ondernemers bij Nooit eerder organiseerden UNIZO en de Vlaamse regering, in samenwerking met VLAIO...
UNIZO reageert positief op de door federaal Energieminister Tinne Van der Straete (Groen) bekendgemaakte criteria voor steun vanuit het energietransitiefonds. Daardoor krijgen voortaan ook innovatieve kmo's in de energiesector toegang tot financiële steun uit het fonds, waardoor beloftevolle projecten een ernstige kans krijgen, die anders voortijdig zouden uitdoven door...
UNIZO is bijzonder opgetogen over het zopas aangekondigde versterkte en verlengde pakket aan steunmaatregelen van de Vlaamse  regering. "Met dit krachtige pakket steekt de Vlaamse regering ondernemers toch weer een belangrijk financieel hart onder de riem", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Om te beginnen vindt UNIZO het...
"Een wettelijke regeling om elektronisch betalen in zoveel mogelijk handelszaken ingang te doen vinden, is voor UNIZO bespreekbaar, mits grondig voorafgaandelijk overleg met de betrokken sectoren en mits in de wet een aantal belangrijke principes worden opgenomen", dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, in een reactie...