UNIZO reageert positief op de door federaal Energieminister Tinne Van der Straete (Groen) bekendgemaakte criteria voor steun vanuit het energietransitiefonds. Daardoor krijgen voortaan ook innovatieve kmo's in de energiesector toegang tot financiële steun uit het fonds, waardoor beloftevolle projecten een ernstige kans krijgen, die anders voortijdig zouden uitdoven door...
UNIZO is bijzonder opgetogen over het zopas aangekondigde versterkte en verlengde pakket aan steunmaatregelen van de Vlaamse  regering. "Met dit krachtige pakket steekt de Vlaamse regering ondernemers toch weer een belangrijk financieel hart onder de riem", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Om te beginnen vindt UNIZO het...
"Een wettelijke regeling om elektronisch betalen in zoveel mogelijk handelszaken ingang te doen vinden, is voor UNIZO bespreekbaar, mits grondig voorafgaandelijk overleg met de betrokken sectoren en mits in de wet een aantal belangrijke principes worden opgenomen", dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, in een reactie...
UNIZO wil dat de overheid opnieuw een moratorium invoert op faillissementen, om te vermijden dat bedrijven die vóór de coronacrisis financieel gezond waren maar nu op hun tandvlees zitten, massaal overkop zouden gaan. "Dat het vorige moratorium, dat op 17 juni eindigde, niet meteen werd verlengd, was op dat ogenblik...
"We zien dat er duidelijk lessen werden getrokken uit de vorige lockdown, waardoor een aantal zaken anders en beter werden aangepakt", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, in een eerste reactie op de publicatie van het ministerieel besluit met de nieuwe coronamaatregelen. Het verbod op de verkoop...
"Dit is een ramp voor onze ondernemers, in het bijzonder de zelfstandigen en kmo's, die in deze crisis het allerzwaarst getroffen worden", reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO aangeslagen op zopas bekendgemaakte coronamaatregelen van het overlegcomité. "Ze zijn terecht kwaad, wanhopig. Velen zitten op hun tandvlees. Ze hebben...
"De Vlaamse regering heeft duidelijk naar onze verzuchtingen en prioriteiten, evenals die van de sociale partners binnen de SERV geluisterd", reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO-tevreden op de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. "We vinden het erg belangrijk dat regering niet alleen een heel pak investeringen aankondigt, maar...
UNIZO en HR-dienstengroep Liantis verkozen zopas Maité Ryckebosch tot 'Jobstudent van het Jaar'. Ze ontving de award uit handen van Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Van Gerd Van Bergen, regiomanager Antwerpen van HR-dienstengroep Liantis, kreeg ze een extra maandloon, ter waarde van 1.500 euro. Maité werd door...
"De hersamenstelling van Celeval, zoals ze er nu uitziet, is totaal onaanvaardbaar!" Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, nu blijkt dat er met het wegvallen van Johnny Thys en Pierre Wunsch uit de GEES nog maar één ondernemersstem klinkt in de adviezen over de coronamaatregelen. "Hallucinant, in een...
Op het noodzakelijke 'nieuwe normaal'-beleid op langere termijn, waar onze bedrijven en sectoren naar snakken, is het nog tot volgende maand wachten. Dat is de teleurstellende conclusie die Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, trekt na de zopas afgelopen persconferentie van de Veiligheidsraad. "We hoorden de premier aankondigen dat...