Voka vindt dat het systeem van de tijdelijke werkloosheid beter en anders kan. Het systeem heeft zeker zijn nut bewezen in de acute fase van de coronacrisis. Maar op langere termijn dreigen mensen zo door te schuiven naar de langdurige werkloosheid en worden ze niet voorbereid op de arbeidsmarkt...
1 maart. Dan wil Matthias De Caluwe het bordje in de horeca weer van 'gesloten' naar 'open' draaien. Met kleine stapjes - enkel een gezinsbubbel met één knuffelcontact aan tafel en extra aandacht voor de luchtkwaliteit - moet dat mogelijk zijn volgens de CEO van Horeca Vlaanderen. "We moeten...
Met de publicatie van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over de loonkosten in België en de buurlanden werden deze week de onderhandelingen over een interprofessioneel loonakkoord voor 2021-2022 echt afgetrapt. Weinig verrassend in de nasleep van de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog...
De afgelopen dagen hadden veel zelfstandigen hun bezorgdheid geuit over het feit dat het dubbel overbruggingsrecht na 31 januari zal verdwijnen. De ministerraad heeft nu het voorontwerp van wet tot verlenging van het dubbel overbruggingsrecht in februari goedgekeurd. De voorwaarden voor deze steun blijven dezelfde. Concreet betekent dit dat zelfstandigen, die hun...
Steeds meer ondernemingen in dit land worden gerund door sterke vrouwen. Onderneemsters met drive, ambitie, talent en creatiteit. Om dat vrouwelijk ondernemerschap de bijzondere aandacht te geven die het verdient, organiseren Markant vzw en UNIZO elk jaar de uitreiking van de "WOMED Award", wat staat voor WOMen in Enterprise...
UNIZO verneemt met verbazing dat er bij de huidige coronacijfers al opnieuw wordt gesproken over de mogelijke sluiting van niet-essentiële winkels, dit in het kader van het zogemaande plan B, bij een verslechtering van de coronacijfers. "De cijfers zijn gestabiliseerd en we zitten momenteel op een plateau, zoals virologen vandaag...
De kmo-groeisubsidie ondersteunt bedrijven bij belangrijke kantelmomenten om hun groei en competitiviteit te stimuleren. Ondernemingen kunnen er advies mee inkopen of extra personeel mee aanwerven om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe internationale markten te verkennen of innovatieve producten te lanceren. Qua thematiek ging deze steun echter...
Het VBO is tevreden dat een handelsakkoord is afgesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.Dit akkoord neemt het schrikbeeld weg van de toepassing van douanerechten op de handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk.  De Europese Commissie benadrukt dat de overeenkomt naast handelskwesties ook betrekking heeft op andere gebieden, zoals gezonde concurrentie...
De Brusselse regering heeft nieuwe steunmaatregelen voor een kleine 85 miljoen euro goedgekeurd voor de economische sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis. Dat heeft staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte op vrijdag 18 december aangekondigd.Niet-essentiële handelszaken en sectoren, die door het Overlegcomité van 30 oktober dicht moesten, maken...
De KMO-Barometer van UNIZO, de enige conjunctuurpeiling, specifiek bij Vlaamse zelfstandingen en kmo's, toont in het vierde kwartaal van dit jaar een nieuwe daling van het ondernemersvertrouwen, met een aandeel negatief gestemde ondernemers dat 14,13 procentpunt hoger ligt dan het aandeel positief gestemde (tegenover 10,30 procentpunt vorig kwartaal). Daarmee...