Het VBO herinnert aan de doelstelling van de regering om de administratieve lasten met 30% terug te dringen ook inzake mobiliteit

0
166

De federale ministers zijn in het kernkabinet tot een akkoord gekomen over het wetsontwerp over de vergroening van het bedrijfswagenpark. Vanaf 2026 zullen nieuwe bedrijfsvoertuigen nog enkel fiscaal aftrekbaar zijn als ze geen CO2 uitstoten. Die aftrekbaarheid zal 100% bedragen in 2026 en wordt vervolgens geleidelijk verminderd om in 2031 67,5% te bedragen. Ook op het programma: fiscale voordelen om de installatie van laadpalen aan te moedigen en een vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget. Dat is een uitdaging van formaat, maar ze lijkt haalbaar, zeker gezien de evolutie van de markt. Toch vestigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) graag de aandacht op enkele cruciale punten.

Wat de vergroening van het bedrijfswagenpark betreft, gaat het om een haalbaar compromis omdat het plan zowel de korte als de lange termijn behelst, met redelijke termijnen om zich aan het plan aan te passen. Het VBO betreurt echter dat de hybrides na 2026 geen deel meer mogen uitmaken van het systeem, zelfs niet voorlopig. De bedrijfsvoertuigen worden bovendien niet meer opgenomen in de hervorming.

Ten tweede gaat de aanpassing van het mobiliteitsbudget de goede richting uit, met een versoepeling van de huidige regels, die het gebruik ervan moet aanmoedigen en vereenvoudigen.

Tot slot is het één ding om bedrijfswagens te elektrificeren en meer toegankelijke laadpalen te voorzien, maar moeten we ons er ook van verzekeren dat er voldoende elektriciteit is voor een groot elektrisch wagenpark en dat het netwerk zich snel zal aanpassen om al die wagens te kunnen opladen. Dat brengt ons opnieuw bij het behoud van de kernuitstap. Is die uitstap op korte termijn houdbaar zonder onze betaalbare energiebevoorrading te fnuiken en tegelijk de Europese uitstootdoelstelling te bereiken?

Bovendien heeft het, gezien alle andere bestaande mechanismen, geen zin om particulieren te verplichten om groene elektriciteit te gebruiken om het fiscaal voordeel te kunnen genieten wanneer ze thuis een laadpaal installeren.

Het VBO zal de tijd nemen om de inhoud van dit akkoord en de mogelijke gevolgen ervan in detail te onderzoeken. Het maakt zich zorgen over de rapporteringsverplichtingen die zouden kunnen worden opgelegd aan bedrijven, zodat de regering tegen 2026 budgettaire evaluaties kan uitvoeren. Het VBO herinnert aan de doelstelling van de regering om de administratieve lasten met 30% terug te dringen.

Vorig artikelPwC & Netwerk Ondernemen: partners met hetzelfde doel
Volgend artikelDries Buytaert na 20 jaar Drupal: “Ik heb eigenlijk vooral geleerd om mezelf schaalbaar te maken”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here