Het Jaarverslag van de NBB over de economische ontwikkelingen in Belgie

0
241

Het Jaarverslag van de NBB over de economische ontwikkelingen in België in 2020 werd nu gepubliceerd. De economische activiteit kreeg in 2020 de grootste klap sinds de Tweede Wereldoorlog met een krimp van 6,2%. In de eerste twee kwartalen viel de economische bedrijvigheid met niet minder dan 15% terug. Daarna volgde een partieel herstel maar ook in de tweede jaarhelft van 2020 lag het bbp nog altijd ongeveer 5% lager dan een jaar eerder, m.a.w. nog steeds een beduidend zwaardere krimp dan eender welke recessie in de naoorlogse periode.

Het Federaal Planbureau geeft daarnaast in zijn Economische vooruitzichten van vandaag aan dat de Belgische economie in 2021 ten opzichte van 2020 met 4,1% zou groeien. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de grote terugval in 2020. Zelfs wanneer de Belgische economie vanaf midden 2021 dubbel zo snel zou groeien als het langetermijngemiddelde, zou de Belgische economie zich pas eind 2022 op hetzelfde niveau bevinden als eind 2019. De economische welvaart zou op dat ogenblik ook nog altijd bijna 5% lager liggen dan wanneer de crisis niet zou hebben plaatsgevonden (bij een hypothese van een ‘normale’ of ‘potentiële’ groei van 1,6% per jaar). Het gecumuleerde welvaartsverlies over die volledige periode zou dan meer dan 85 miljard euro belopen.

En dat is dus nog in een relatief gunstig scenario waarbij een derde COVID-golf kan worden vermeden, de vaccinatiecampagne vlot verloopt zodat alle economische activiteiten tegen de zomermaanden weer kunnen worden uitgeoefend, én de tweederonde-effecten van de crisis binnen de perken blijven. Vooral dat laatste vormt een onderschat risico.

Zelfs na de uitgebreide overheidsmaatregelen ten gunste van bedrijven en zelfstandigen in moeilijkheden (7,3 miljard euro), hebben bedrijven alleen al tussen maart en september 2020 immers een ‘cash drain’ gekend van 20,9 miljard euro[1]. En volgens de VBO-Graydon-studie van eind januari 2021 beliep de behoefte aan extra middelen om normaal te kunnen blijven functioneren voor alle bedrijven die voor de crisis perfect financieel gezond waren, al meer dan 73 miljard euro.

Deze structureel moeilijke financiële situatie voor de bedrijven zal niet enkel leiden tot enkele tienduizenden bijkomende faillissementen in de komende jaren met een bijhorend verlies aan jobs. Maar ook tot het uit- of afstellen van de investeringsplannen van heel wat bedrijven om zo hun cash-positie te versterken.

In die omstandigheden, met een crisis die verre van achter de rug is, is het van uitzonderlijk belang om de versterking van de solvabiliteit en het vrijwaren van het concurrentievermogen van onze bedrijven centraal te stellen.

Om een golf aan faillissementen te voorkomen, is in eerste instantie een doordacht solvabiliteitsplan nodig met een reeks financiële en fiscale maatregelen die de solvabiliteit op lange termijn kunnen ondersteunen. De NBB treedt in haar Jaarverslag die boodschap trouwens bij door te stellen dat een herkapitalisering van levensvatbare bedrijven met tijdelijke solvabiliteitsproblemen het economisch weefsel vrijwaart en het economisch herstel bespoedigt.

Daarnaast mogen we niet met vuur spelen rond onze loonkostenontwikkeling. In onze buurlanden zijn er nog grote economische problemen door relatief strikte beperkingen van o.a. horeca en niet-essentiële handel. In die omstandigheden zullen de reële loonstijgingen daar zo goed als stilvallen. Het is dan ook ontzettend belangrijk om de maximale marge voor loonkostenontwikkeling van 3,2% (d.i. 0,4% reëel, bovenop de verwachte indexering van 2,8% en in sommige gevallen ook nog baremieke verhogingen), zoals ze door de CRB werd berekend, te respecteren. Als we de competitiviteit van onze bedrijven nu opnieuw laten ontsporen, zal dit cash worden betaald in nog meer jobverlies.

“Vandaag presenteert de Nationale Bank haar jaarlijks rapport met heel wat wake-upcalls over de economische situatie van het land en net op die dag leggen de vakbonden heel wat bedrijven lam met hun acties. Door hun acties en stakingen treffen de vakbonden opnieuw de bedrijven die na een annus horribilis vechten om te overleven. Het rapport van de Nationale Bank stelt duidelijk dat ‘alle’ sectoren in mindere of meerdere mate door de crisis zijn getroffen en bovendien zijn de zwaarst getroffen sectoren het meest arbeidsintensief. De bedrijven nu ook nog eens opzadelen met hogere loonkostenstijgingen dan in de 3 buurlanden, zou naast een solvabiliteits- en faillissementencrisis ook nog eens zorgen voor een competitiviteitscrisis met jobvernietiging tot gevolg”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Vorig artikelNieuwe maatregelen voor tewerkstelling van buitenlands toptalent
Volgend artikel100×100 – gesprekken tussen ceo’s en jongeren

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here