De versoepelingsmaatregelen van de procedures van gerechtelijke reorganisatie zijn een feit

0
163
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) pleitte sinds het begin van de crisis voor een tijdelijk moratorium op faillissementen waardoor er snel kon worden ingespeeld op de gevolgen van de maatregelen in de strijd tegen de coronacrisis. Die maatregelen, in het bijzonder de sluiting van ondernemingen, hebben een aantal sectoren zwaar getroffen. Dankzij het moratorium konden heel wat onder hen een faillissement vermijden. Nu is het tijd om de bedrijven in moeilijkheden de tools aan te reiken om te herstructureren en hun problemen actief aan te pakken.
Door een kunstmatige ‘overlevingsbubbel’ te creëren, zette het moratorium de moeilijkheden van de ondernemingen dan tijdelijk ‘on hold’. Maar op lange termijn zou dat systeem een lawine van faillissementen kunnen ontketenen, die de financiële stabiliteit van de schuldeisers in gevaar brengt. Het moratorium ging ook gepaard met andere maatregelen zoals het niet eenzijdig kunnen beëindigen van overeenkomsten wanneer schulden niet werden betaald. Die maatregel in het bijzonder had soms een negatief effect op de schuldeisers, want ze kwamen zelf in een kritieke situatie terecht. De versoepelingsmaatregelen van de procedures van gerechtelijke reorganisatie (PGR) waar de overheid in voorziet, gebeuren op drie vlakken:

Versoepeling van de toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie. De ondernemingen zullen een onvolledig dossier kunnen indienen bij hun verzoekschrift tot opschorting, en zullen hun dossier later kunnen aanvullen. Dat alles tegen een gereduceerde kost;

Maatregelen voor fiscale vrijstellingen voor ondernemingen-schuldeisers die kortingen geven op vorderingen aan ondernemingen in gerechtelijke reorganisatie;

En tot slot zal een gerechtsmandataris kunnen tussenkomen vóór de reorganisatieprocedure. Zijn rol bestaat erin om de schuldenaar te helpen tot een minnelijk of collectief akkoord te komen met zijn schuldeisers zonder daarbij de schuldenaar de stigmatiseren. Het negatieve etiket dat ondernemingen in reorganisatie krijgen opgeplakt, zit immers nog steeds ingebakken in onze mentaliteit.

Dankzij deze verkennende, discrete fase kan er vervolgens veel sneller een reorganisatieplan worden opgesteld in overleg met de schuldeisers. Tijdswinst en efficiëntie, dat is waaraan ondernemingen getroffen door de coronacrisis en de gevolgen ervan nu nood hebben.“Dankzij deze nieuwe structurele maatregelen, wordt het nu mogelijk om ondernemingen in moeilijkheden op lange termijn bij te staan, waardoor we een einde kunnen stellen aan de tijdelijke maatregel van het moratorium op faillissementen”, aldus Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO.
Vorig artikelLeg je werknemers het zwijgen op bij inspectie op telewerk?
Volgend artikelVerontrustende communicatie en alleen winkelen leiden tot slechte soldenverkoop

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here