Milcobel moet niet enkel inspanningen vragen maar ook perspectief bieden

0
340

Het is duidelijk dat de melkprijsvorming bij Milcobel ondermaats is. We hebben dit de voorbije periode reeds meermaals benoemd.

Samen met de voorzitter van de sectorvakgroep melkvee Dirk Van de Keere en Francois Achten als lid hoofdbestuur namens de sectorvakgroep ging Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker hierover vrijdagnamiddag in discussie met Milcobelvoorzitter Betty Eeckhaut en CEO Nils Van Dam. Milcobel presenteerde daarbij haar strategie waarmee de situatie op korte termijn moet gekeerd geraken. Daarover werd door Milcobel recent ook gecommuniceerd naar haar leden-melkveehouders. Er worden zware inspanningen van de individuele leden gevraagd. Vanuit Boerenbond hebben we onze bezorgdheden hierover meegegeven en de pijnpunten duidelijk benoemd. Cruciaal voor de leden-melkveehouders van Milcobel is dat er tegenover deze inspanningen ook een duidelijk perspectief op beterschap in de melkprijsvorming geboden wordt.

Zware inspanningen

Milcobel geeft in haar communicatie aan ‘een zwaar zieke patiënt’ te zijn. Om uit deze situatie te geraken, worden een aantal duidelijke doelstellingen en acties geformuleerd. Milcobel wil een meer klant- en marktgerichte strategie gaan volgen. Een betere afstemming van de melkaanvoer op de verwerkingscapaciteit en vermarkting van de producten is daarbij volgens hen cruciaal. Dit vertaalt zich in voor de leden-melkveehouders in een snelle kapitaalsinbreng voor de groeiliters. Daarnaast wordt ook een algemene kapitaalsverhoging aan de leden gevraagd om het eigen vermogen van de coöperatie op te krikken. Tot slot komt er ook een hervorming van het premiestelsel, waarbij de stimulans via hoeveelheidspremies wordt gereduceerd en de focus meer wordt gelegd op duurzaamheid en weidemelk. Dit laatste wordt volgens Milcobel een steeds grotere basiseis van afnemers om hun producten te kunnen vermarkten. 

Dit zijn stuk voor stuk maatregelen die een grote financiële impact hebben op individuele bedrijven, zeker op jonge en dynamische bedrijven. We hebben dan ook zeer duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om voldoende rekening te houden met specifieke bedrijfssituaties. Een verbetertraject van de coöperatie mag individuele bedrijven financieel niet in problemen brengen!

Perspectief bieden naar de toekomst

CEO Nils Van Dam wil het proces over eventuele keuzes van het verleden bij Milcobel niet maken. Dit zal inderdaad de moeilijke situatie bij Milcobel niet oplossen. Het is noodzakelijk om te focussen op de nabije toekomst en om oplossingen te creëren. Binnen Milcobel lopen op dit moment al meerdere besparingen- en verbetertrajecten die op korte en middellange termijn effectief resultaten moeten opleveren. Het gaat over besparingen op management, personeel en vaste kosten en deze inspanningen en acties worden verder doorgezet. Naar de toekomst toe zal Milcobel ook nog meer inzetten op producten met een hogere toegevoegde waarde en een betere afstemming van de melkaanvoer op de afzet van deze producten. Dit betekent eerder inzetten op meerwaardecreatie dan op groei in volume. 

Plannen maken en doelstellingen uitrollen is nodig, maar deze effectief realiseren is nog meer noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk dat Milcobel alle pistes onderzoekt om het tij te keren, ook eventuele samenwerkingsmogelijkheden met andere coöperaties. We hebben dit in het gesprek zeer duidelijk gemaakt. Cruciaal is dat Milcobel een duidelijk perspectief aan haar leden biedt over wat deze plannen en gevraagde inspanningen op korte en middellange termijn zullen betekenen op het vlak van melkprijsvorming. Enkel zo kan het vertrouwen van de leden in de coöperatie hersteld worden. 

Milcobel maakt zich sterk dit perspectief te kunnen bieden en hierover ook op korte termijn terug te koppelen naar haar leden. We roepen de Milcobel-leden dan ook op het voorziene informatiewebinar, dat georganiseerd wordt op vrijdagnamiddag 30 oktober, zeker te volgen. Vanuit de sectorvakgroep zullen we de komende periode alleszins de vooropgestelde doelstellingen en vooral de resultaten naar melkprijsvorming bij Milcobel nauwgezet opvolgen.

Uitdagingen voor de sector

De situatie bij Milcobel heeft uiteraard in eerste instantie een impact voor de Milcobel-leden zelf. Maar als sector moeten we ook durven kijken naar de marktrealiteit. Sinds de afschaffing van de melkquota hebben de Vlaamse melkveehouders hun dynamiek en veerkracht getoond en productiestijgingen gerealiseerd. Maar steeds meer wordt er tegen grenzen aangelopen, ook op het vlak van verwerking en afzet. De conclusies van de vakgroepleden naar aanleiding van de coronacrisis om in de toekomst meer in te zetten op een beredeneerde groei is dan ook meer dan ooit aan de orde. Correct rekenen in functie van de beperkingen op uw bedrijf en vooral zorgen voor zekerheid van melkafzet op uw bedrijf zijn cruciaal bij eventuele groeiplannen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here