Stro van goudwaarde voor bouwinnovatie

0
301

Net als in de land- en tuinbouwsector is men ook in de bouw constant op zoek naar innovatie. In sommige gevallen kan er door een dergelijke innovatie een raakvlak gevonden worden tussen de twee sectoren, zoals ook bij het gebruik van stro als bouwmateriaal.

De voordelen van het gebruik van strobalen als isolatiemateriaal zijn niet nieuw. Strobalen worden al langer op kleinere schaal gebruikt als isolatiemateriaal in woningen. Maar de toepassingsmogelijkheden worden continu verbeterd en uitgebreid. Zo ook in het kader van een Vlaamse projectoproep over circulair bouwen.

Meestappen in innovatie?

Voor dit project wordt er gezocht naar landbouwers die grondstofleverancier willen zijn in een bouwproject met prefab stroblokken. Het gaat om landbouwers die eenmalig een 500-tal kleine strobalen van ongeveer 18 à 20 kg kunnen leveren, alsook een kleine overdekte ruimte van circa 300 m² ter beschikking stellen waar de strobalen kunnen worden omgevormd tot prefab bouwblokken. De kosten die de landbouwer(s) maken in functie van het project worden vergoed. Voel je je hier direct door aangesproken, of maakt het alleszins wat nieuwsgierigheid in je los? Aarzel dan niet om je kenbaar te maken of bijkomende info op te vragen via leander.hex@boerenbond.be. Zo kan een eventuele samenwerking concreter worden besproken.

Prioriteit van de sectorvakgroep Akkerbouw

De zoektocht naar nieuwe teelten is een van de prioritaire werkpunten die de sectorvakgroep Akkerbouw zichzelf heeft gesteld. Een ruimer aanbod aan potentiële teelten geeft je als akkerbouwer meer mogelijkheden om aan risicospreiding te doen, en zo voor teelten te kiezen die bij je bedrijf passen. Een nieuw valorisatiekanaal voor een bestaande teelt, zoals in dit geval voor de graanteelt, past eveneens perfect in deze optiek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here